KTO CZYTA PASKI ADRESU?

Errare humanum est (Błądzić jest rzeczą ludzką…) 

No właśnie. Kto? Do napisania przedmiotowego artykułu zainspirowała mnie rozmowa z klientem, z którym nawiązałem niedawno współpracę. Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej dyskutowaliśmy o szkodzie, a w zasadzie szkodach cyber, które czterokrotnie dotknęły spółkę. Gdy doszliśmy do omawiania przyczyn szkody, mój rozmówca wyznał z rozbrajającą szczerością: „Panie Łukaszu, nie sprawdziliśmy. Ale kto czyta paski adresu?”. Ktoś może powiedzieć – elementarz. Warto jednak przypomnieć, że to czynnik ludzki jest odpowiedzialny za 75% wszystkich incydentów cybernetycznych. Jak widać errare humanum est. 

… in errore perservare stultum (…pozostawać w błędzie – głupotą) 

Zatem by poznać swego wroga przyjrzyjmy się dziś najczęściej występującym zagrożeniom, czyhającym na nas w sieci: 

 1. Backdoors (tylne drzwi) – metoda omijania środków uwierzytelniania i bezpieczeństwa w oprogramowaniu lub systemie komputerowym. Backdoory są często legalną częścią oprogramowania. Twórcy oprogramowania używają ich, np.: w celu odblokowania kont użytkowników lub redukcji ilości błędów w oprogramowaniu. Niebezpieczne w rękach przestępców. 
 2. Denial of Service (DoS) – rodzaj ataku sieciowego powodujący, że atakowany system przestaje działać właściwie. Może to być defekt tylko jednej usługi internetowej (np. e-mail) lub całego serwera. Przy prowadzeniu ataków typu DoS korzysta się z błędów i luk, występujących już w systemie. Atak ten nie wiąże się nigdy z kradzieżą danych lub ich utratą, ale przynosi on wielkie straty firmom, które na skutek ataku nie mają możliwości świadczenia swoich usług. 
 3. Distributed Denial of Service (DDoS) – odmiana ataku typu DoS stworzona w celu całkowitego uniemożliwienia normalnego działania witryny internetowej, sieci, serwera lub innych zasobów. Atak DDoS różni się od ataku DoS jedynie wykorzystywaną metodą. Atak DDoS prowadzony jest równocześnie przez wiele komputerów. 
 4. Hacking – poszukiwanie i wykorzystywanie słabych punktów w systemie komputerowym lub sieci, zazwyczaj w celu uzyskania korzyści finansowych. 
 5. Luki Dnia Zero (Zero-day) – luki, które nie są znane twórcom oprogramowania ani społeczności zajmującej się bezpieczeństwem. Nazwa odnosi się czasu, przez który twórca oprogramowania był świadomy istnienia luki. Gdy przestępcy odkrywają lukę Dnia Zero, rozpoczynają atak, który tę słabość wykorzystuje. 
 6. Luki w zabezpieczeniach – fragmenty kodu zawierające błąd, które pozwalają hackerowi naruszyć integralność, dostępność lub poufność danych. Po zidentyfikowaniu luk przestępcy mogą tworzyć tzw. exploity, czyli programy wykorzystujące te luki. 
 7. Malware – złośliwe oprogramowanie, które powoduje utrudnienia i przeszkody w pracy na komputerze, może mieć również działanie przestępcze (zdobywanie poufnych danych) lub w jakikolwiek sposób szkodzić użytkownikowi. 
 8. Pharming – hacker stara się przekierować użytkownika odwiedzającego legalną stronę internetową do strony sfałszowanej. Może to osiągnąć, modyfikując plik hosts w komputerze ofiary lub wprowadzając zmiany w systemie DNS (Domain Name System). 
 9. Phishing – polega na wysyłaniu do przypadkowych osób korespondencji mailowej, w której odbiorcy pod wymyślonym pretekstem namawiani są do zalogowania się pod fałszywy adres. Zwykle udaje on stronę logowania banku, urzędu lub popularnego portalu. Po kliknięciu w załączony w mailu link następuje przekierowanie na stronę sfałszowaną przez przestępców. W trakcie logowania nieświadomy klient podaje swój login i hasto przestępcom. 
 10. Ransomware – rodzaj oprogramowania używanego w przestępczości internetowej. Jego działanie polega na przeniknięciu wirusa do atakowanego systemu i zaszyfrowaniu danych należących do użytkownika. Potem wirus wyświetla notatkę. Hacker pisze w niej, co musi zrobić właściciel cennych plików, aby je odzyskać. Zwykle domaga się przelania pieniędzy na konto bankowe i obiecuje, że w zamian wyśle  klucz oraz instrukcje jak odszyfrować dane. Niestety nie zawsze wywiązuje się z tej obietnicy. 
 11. Spoofing – fałszowanie adresów IP mające na celu udawanie innego serwera w istniejącym połączeniu sieciowym. Technika ta ma na celu uniknięcie zabezpieczeń jakie wprowadzają na danym serwerze administratorzy sieci wewnętrznej oraz „podszycie” się pod użytkownika sieci, co umożliwia atakującemu przechwytywanie wszystkich danych, które miały trafić do prawdziwego komputera. 
 12. Vishing – przestępcy wykorzystując telefonię internetową starają się podszywać przede wszystkim pod instytucje finansowe. Jedną z praktykowanych przez nich metod jest rozesłanie spamu, w którym podawany jest numer 0-800, pod którym odbiorca maila powinien zaktualizować swoje dane konta bankowego. Po wykręceniu podanego numeru włącza się automat, który prosi ofiarę o podanie konkretnych danych dostępu do konta. 
 13. Whaling (CEO fraud/na prezesa) – atak phishingowy polegający na podszywaniu się pod pracownika kadry managerskiej. 

To jest już koniec? 

Nie! To dopiero początek! Rozwój technologii IT generuje wciąż nowe zagrożenia, których dzisiaj nie potrafimy sobie jeszcze wyobrazić. Żeby uświadomić sobie, jak nieoczywiste mogą być przyczyny incydentu prześledźmy, z jakim ryzykiem wiąże się używanie nawet dobrze znanego i popularnego oprogramowania: 

 1. Liczba twórców – liczba osób tworzących oprogramowanie stale wzrasta. Każdy dodatkowy programista zwiększa ryzyko powstania błędów w oprogramowaniu. W środowisku programistów powszechnie przyjmuje się, że kod nigdy nie jest wydawany bezbłędnie, a średnia liczba błędów w branży na każde 1000 linijek kodu wynosi od 15 do 50 błędów. 
 2. Kod programu – oprócz rosnącej liczby twórców oprogramowania rośnie również ilość linijek kodu. Więcej linijek kodu oznacza możliwość wystąpienia większej liczby błędów. Na potrzeby misji Apollo 11 użyto 145 000 linijek kodu. Dla porównania współczesne auta potrzebują ponad 100 mln linijek kodu. 
 3. Złożoność – wraz ze wzrostem możliwości oprogramowania rośnie także jego złożoność. Większa złożoność oprogramowania to większe ryzyko jego wadliwego działania. 
 4. Oprogramowanie open source – ruch open source doprowadził do wielu innowacyjnych inicjatyw. Wiele bibliotek o otwartym kodzie źródłowym jest przesyłanych online i chociaż zakłada się, że zostały sprawdzone pod kątem ich funkcjonalności i bezpieczeństwa, nie zawsze tak jest. Wszelkie błędy obecne w kodzie podstawowym można nieświadomie skopiować do kolejnych iteracji. 
 5. Przestarzałe oprogramowanie –  im dłużej oprogramowanie jest dostępne na rynku, tym więcej luk i podatności można w nim znaleźć. Gorzej, jeśli twórcy nie wspierają już swojego produktu, np.: nie udostępniają aktualizacji usuwających dostrzeżone w nim błędy. Wiele firm korzysta z przestarzałego oprogramowania, pomimo istnienia bezpieczniejszych alternatyw. Przestępcy, znając wszelkie mankamenty oprogramowania tylko czekają na taką okazję. 
 6. Nowe wersje oprogramowania – nowe oprogramowanie jest zwykle oparte na już istniejącym kodzie. To sprawia, że jego testowanie i korekta ewentualnych błędów są bardzo trudne i wymagają dużych zasobów ze strony producenta. W rezultacie więcej programistów zajmuje się utrzymaniem istniejącego kodu niż pracą nad nowymi implementacjami, a i tak nie zapewnia to pełnej kompatybilności wstecznej. 
 7. Oprogramowanie generowane automatycznie – oprogramowanie może być tworzone za pomocą zautomatyzowanych procesów, które celowo można modyfikować, by móc później wykorzystać wprowadzoną do programu lukę. 

ŁUKASZ CICHOWSKI

SENIOR BROKER, NEW BUSINESS DEPARTMENT

+48 538 819 934

lukasz.cichowski@mai-cee.com

MAI INSURANCE BROKERS POLAND

MAI-CEE Group as an insurance broker belongs to the largest independent network of brokers in Central and Eastern Europe. MAI-CEE Group was founded in 1990 to service international insurance programs in the region. MAI-CEE Group currently serves both international and local clients.

OWN OFFICES

 • Albania
 • Croatia
 • Czech Republic
 • Estonia
 • Georgia
 • Lithuania
 • Latvia
 • Poland
 • Russia
 • Romania
 • Slovakia
 • Ukraine
 • Hungary
PARTNERS OFFICES

 • Armenia
 • Azerbaijan
 • Belarus
 • Bosnia and Herzegovina
 • Bulgaria
 • Montenegro
 • Kazakhstan
 • Macedonia
 • Moldova
 • Serbia
 • Slovenia
 • Uzbekistan
 • The role of an Insurance Broker does not end with concluding an insurance contract. We want our Clients to feel that they are handing over the insurance service in the best hands, therefore, apart from searching for the most optimal insurance solutions and ongoing service, we attach great importance to consultancy and loss adjustment.

  Our cooperation with the client can be divided into several stages:

  Risk identification - we get acquainted with the profile and specificity of the Company's activity, define risks which, if materialized, could disrupt its operations, and search for areas particularly sensitive to potential losses.

  Risk assessment - at this stage, on the basis of the collected information, we estimate the level of risk in a given activity as well as organize or participate in an insurance audit/survey.

  Strategic planning - it is the moment to decide on the construction and structure of the insurance program. We determine the scope of insurance and methods of risk financing or its transfer, finalized with the issuing of insurance policies.

  Program implementation - this is the operational stage aimed at the implementation of the program assumptions.

  Day-to-day service - at this stage, we evaluate the effectiveness and efficiency of the actions taken earlier and, if necessary, make changes to the functioning program. We are in constant contact with the client by performing a number of administrative activities in connection with the concluded contracts (e.g. reporting new employees, assets for insurance, running new broker lines / clauses in connection with the change in risks).

  Assistance in claims settlement - as an insurance broker, we also offer active assistance in the entire process of claims settlement, both our own and the liability policies of the perpetrators.

  REKLAMACJE

  TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  Każdy klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. (dalej MAI).

  Reklamacje można składać:

  1. bezpośrednio w siedzibie MAI: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
   (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00)
  2. za pośrednictwem poczty na adres MAI: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
  3. telefonicznie na numer: +48 (22) 430 20 00
  4. pocztą elektroniczną: reklamacje@mai-cee.com

  MAI jako broker ubezpieczeniowy udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją, MAI wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie przekroczy 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, NIP 5213012685, REGON 014966849, KRS 0000107363, jako administrator danych osobowych zawartych w reklamacji, informuje Panią/Pana, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi reklamacji;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) tj. obowiązku prawnego administratora danych i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • w sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail IOD@mai-cee.com;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z reklamacji;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  PRIVACY POLICY

  MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. is committed to protecting personal data and complying with the highest standards of privacy and security of personal information. This privacy policy relates to our use of any personal information and data protection practices.

  WHO IS THE DATA CONTROLLER?

  MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. having its registered office in Warsaw, 57 Obozowa Street, postal code 01-161 Warsaw, Tax ID number 5213012685, statistical ID 014966849, Registration ID 0000107363 is a data controller.

  WHY DO WE COLLECT DATA?

  MAI collects personal data in relation to:

  1. recruitment and employment of MAI staff and contractors;
  2. insurance brokerage activities in favor and on behalf of MAI clients;
  3. claims’ handling upon request of MAI clients;
  4. providing MAI clients with web-based tools to communicate with us;
  5. complaints’ handling sent to MAI;
  6. inquiries’ handling through MAI websites.

  WHO ARE DATA SUBJECTS?

  MAI collects personal data of the following data subjects:

  1. job applicants and MAI employees on the basis of consent given by the data subject or relevant laws and regulations;
  2. MAI clients on the basis of consent given by the data subject or a contract to which the data subject is a party;
  3. MAI clients’ employees on the basis of consent given by the data subject or a data processing agreement or MAI’s legitimate interests to perform insurance brokerage activities in favor and on behalf of MAI clients;
  4. persons who lodge a complaint with MAI on basis of relevant laws and regulations;
  5. persons who send inquiries through MAI websites on the basis of consent given by the data subject;
  6. other persons on the basis of consent given by the data subject or in order to take steps by MAI upon request of the data subject prior to entering into a contract;

  WHAT DATA DO WE COLLECT?

  MAI collects the following data items:

  name/surname, sex, marital status, place/date of birth, citizenship, ID number, Tax ID number, passport number, driving license number, bank account number, place of employment/domicile, mail address, phone number, e-mail, history of education / employment, authorisations, skills, interests, disabilities, health condition, history of medical treatment/diseases, addictions, trade union membership.

  HOW DO WE COLLECT DATA?

  MAI collects personal data:

  1. directly from data subjects by means of questionnaires, application forms and other paper documents as well as electronically including e-mail;
  2. from employers of data subjects by means of questionnaires, application forms and other paper documents as well as electronically including e-mail;
  3. from other distributors of insurance;
  4. from our clients as agreed in data processing agreements.
  KOMHOW DO WE SHARE DATA?

  MAI provides personal data to:

  1. insurance carriers and other distributors of insurance co-cooperating with MAI in relation to insurance brokerage activities in favor and on behalf of MAI clients;
  2. medical service providers in relation to claims’ handling;
  3. other entities authorised by law to access personal data.

  WHERE DO WE TRANSFER DATA?

  In general MAI processes and transfers personal data within the European Economic Area (EEA). In exceptional cases personal data may be transferred by MAI to countries outside of the EEA on the basis of consent given by the data subject or data protection regulations on transfers of personal data to third parties. Where required under applicable laws we will take measures to ensure that personal data handled in third countries will receive at least the same level of protection as it is given in the EEA.

  HOW LONG DO WE RETAIN DATA?

  Personal data will be retained by MAI until the expiry date of your insurance as well as until the corresponding time bar for potential claims and the storage period of documents under the Accounting Act and the Labor Code come to their ends.

  WHAT RIGHT DO YOU HAVE?

  If MAI collects your personal data, you have the rights:

  1. of access to your personal data and rectification of thereof;
  2. of erasure;
  3. of restriction of processing;
  4. of data portability;
  5. to object;
  6. to withdraw consent not affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal;
  7. to lodge a complaint with a data protection supervisory authority.
  CHANGES TO THIS POLICY
  We keep our privacy policy under regular review to keep it up to date or to comply with legal requirements. This privacy policy was last updated on 17 May 2018.
  HOW TO CONTACT US?

  In any cases related to your personal data feel free to contact our data protection officer (Marcin Trojan):

  1. E-mail IOD@mai-cee.com
  2. Phone: +48 (22) 430 20 00
  3. Mail: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

  COOKIES POLICY

  Our websites use cookies, hereinafter called cookies.

  Cookies are small text files left on your computer when you visit websites. They are commonly used to improve the operation of websites.

  Ciasteczka są również wykorzystywane do zbierania informacji o użytkownikach stron.
  MAI uses this information to summarize visits and improve the content presented. Cookies collect information in an anonymous form, including the number of users and the place of origin, as well as the pages visited.

  In the program used to operate the Internet you can change the settings for cookies. Using our websites without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device's memory.

  CHANGES TO COOKIES POLICY

  This document is subject to ongoing updating in accordance with legal requirements. The last update was on 23 May 2019.

  REAL ESTATE INSURANCE

  Our clients include: investment banks, financial institutions, developers, private and institutional owners, investment funds, construction companies, substitute investors, property and asset managers, project managers, architects, designers and supervision inspectors.

  Driven by the strategic goals of our clients, we add our industry experience and expertise. The result of our work is a tailor made, comprehensive risk and insurance management program that responds to the issues you face.

  Our extensive knowledge about the real estate industry made us aware of the risks associated with individual investment phases as well as the possibilities of transferring those risks to insurers at each of the phases:

  • Development/design phase
  • Construction phase
  • Operational phase

  JOANNA ŻUREK-ŻUŁAWSKA

  REAL ESTATE PRACTICE LEADER

  +48 502 047 107

  joanna.zurek-zulawska@mai-cee.com

  ARKADIUSZ KOWALSKI

  REAL ESTATE PRACTICE LEADER

  +48 607 092 345

  arkadiusz.kowalski@mai-cee.com

  PERSONAL INSURANCE

  The Employee Benefits area is an important element supporting employers and employees. Group health and life insurances are one of the most popular and desirable employee benefits, which provide many advantages to both those organizing this form of insurance and taking advantage of the insurance. Employing entities that consciously respond to employees' needs build the image of an attractive and responsible employer.

  This translates into employment satisfaction, motivation and performance.

  The Employee Benefits Department supports clients in building insurance programs focusing on employees and their family members.

  A team of several dozen licensed insurance brokers and insurance specialists allows us to dedicate an individual account executive to each client. The account executive can be contacted in accordance with clients expectations and needs. Our employees have gained experience in reputable brokerage companies as well as leading insurance companies.

  Thanks to our membership in international brokerage networks, we have access to knowledge and solutions used around the world and the ability to introduce them to the Polish market.

  We want the insurance programs we create to fully secure the actual needs of the employer, employees and their loved ones.

  In carrying out the tasks entrusted by our clients we perform the following actions:

  • Insurance needs and risk analysis.
  • Verification of current policies with an indication of whether the conditions are consistent with the needs of the insured and market practice.
  • Preparation of a comprehensive insurance program.
  • Negotiating with insurance companies.
  • Preparation of a written recommendation.
  • Providing verified insurance documents confirming insurance coverage.
  • Coordinating and supporting activities related to the conclusion and implementation of the program.
  • Ongoing supervision over concluded contracts and constant verification of changing risks and needs.
  • Support in administrative activities, including settlement of premiums, ongoing insurance service.
  • Supervision and assistance in the claim settlement process.

  Our offer includes all group products and services available on the market, including:

  • Health insurance and medical packages.
  • Life insurance.
  • Personal accident insurance.
  • Pension programs, including Employee Pension Programs.
  • Employee Capital Plans.
  • Travel insurance.
  • Insurance of employees in foreign business trips.
  • School insurance.

  EWELINA JAWORSKA-BIEŃ

  MANAGER OF THE PERSONAL INSURANCE DEPARTMENT

  +48 504 178 064

  ewelina.jaworska-bien@mai-cee.com

  CONSULTING

  As part of our cooperation, we also offer an analysis of all insurance-related provisions in contracts signed by our clients. We caconduct training sessions concerning insurance contracts and procedures in the event of a loss.

  Zbigniew Roś - Broker ubezpieczeniowy

  ZBIGNIEW ROŚ

  RISK MANAGER

  +48 508 438 451

   zbigniew.ros@mai-cee.com

  MOTOR INSURANCE

  Our motor insurance portfolio includes companies with different risk profile fleet structure, operating in various industries, including: transport, pharmaceutical, production, forwarding, construction and leasing companies, CFM. We are actively involved in the process of claims settlement, both within the territory of the Republic of Poland and abroad.

  Our offer includes all vehicle-related products and services available on the market, including:

  • communication packages (OC/AC /NW)
  • dedicated products, among others Assistance including TRUCK Assistance, GAP, Legal Protection, accident insurance for drivers and passengers, extended warranties)
  • leasing and CFM solutions
  • dedicated IT systems tailored to individual customer needs
  • prevention programs and fleet management systems
  Piotr Okrasa - Broker ubezpieczeniowy

  PIOTR OKRASA

  MANAGER OF THE MOTOR INSURANCE DEPARTMENT

  +48 501 667 275

  piotr.okrasa@mai-cee.com

  RISK MANAGEMENT

  MAI Poland, expanding the scope of services offered to clients, has introduced a technical risk assessment and risk management service. "Risk" is a term that has many meanings in insurance practice. It can mean both a specific type of random event (e.g. flood), and the degree of exposure of the subject of insurance to a given danger. Insurers also use the term "risk" as a synonym for the subject of insurance. In the theory of risk management (in accordance with applicable standards) "risk" means the impact of uncertainty on objectives. In common use, "risk" is used interchangeably with the word "threat." In our business, we focus on reducing the likelihood of some random events and the extent of their negative effects on the business.

  After inspecting the company and identifying areas of exposure to danger, in consultation with the client, we determine the possibilities of eliminating threats, limiting their effects and insurance. Subsequent activities include organizational activities, investments in technical security measures and the creation and implementation of an insurance program.

  The result of these actions is the reduction of the area of uncertainty accompanying the company's operations.

  Knoledge gained during the lustration is used to better evaluate and price offers presented by insurers.

  Zbigniew Roś - Broker ubezpieczeniowy

  PROPERTY INSURANCE

  In the Property Insurance Department, we service companies with a diverse business profile and risk specificity. Our portfolio includes clients from many industries, including: logistics, construction, pharmaceutical, manufacturing, development, real estate, distribution and the renewable energy sector.

  By maintaining relations with international brokers and insurers companies, we have access to modern products and the ability to introduce custom solutions to the Polish market. After recognizing the client's needs, preparing an inquiry, obtaining offers from the market and their constructive comparison, we pass an insurance recommendation to the client. We are also responsible for administrative processes serounding all of the insurance contracts concluded through MAI Poland including claim settlements (a separate Department at MAI Poland dealing exclusively with helping our clients with often complicated claims settlement processes).

  Our offer includes all products and services available on the market, including:

  • Property Insurance (including: all risks property insurance, loss of profit, electronics, inventory, equipment).
  • Technical Insurance (machinery breakdown, loss of profit due to machinery breakdown).
  • CAR/EAR Insurance.
  • Civil liability insurance (business liability, product liability, professional liability, liability for D&O board members, including MAR / MAD regulations).
  • Transport insurance (including: cargo in transport - cargo, insurance for transports, DSU, carrier's liability, forwarder liability)
  • Financial insurance (trade credit, guarantees, POSI/IPO prospectus insurance).
  • Insurance of leasing companies.
  • Professional insurance audits and surveys performed by our Risk Manager.

  In the face of recent legislative changes introduced in Poland (GDPR, Act on the distribution of insurance, IDD), we make sure that the entire customer service process is consistent with the obligations imposed on the Broker by the legislator. MAI Poland provides advice and explains the basis on which the recommendation of the insurance program was made, taking into account the complexity of the insurance contract or insurance guarantee contract.

  The concept development phase is carried out by us at our own expense. In the event of its acceptance and implementation of the program developed with our participation - our fee is the commission included in the amount of the insurance premium paid to us by the Insurer.

  In addition, MAI Poland:

  • takes care of proper treatment of confidential information,
  • verifies compliance with the law regarding concluded contracts,
  • fully consults on the application of newly introduced and binding legal provisions and market standards.
  Joanna Stypułkowska - Broker ubezpieczeniowy

  JOANNA STYPUŁKOWSKA

  CORPORATE CUSTOMER DEPARTMENT

  +48 505 119 793

  joanna.stypulkowska@mai-cee.com

  TRANSPORT INSURANCE

  MAI CARGO ONLINE PLATFORM

  Applicable law and international conventions significantly limit the carrier's liability for damages to transported cargo. Exclusions in the forwarder's and carrier's policies may result in the insurer's refusal to pay compensation. And thus the loss of the customer, or the need to cover the damage from own funds. Only a cargo insurance provides adequate protection for transported goods.

  Responding to the needs of shipping companies, we have created the MAICARGO internet platform. Our platform simplifies all activities related to cargo insurances. A forwarder working with our application can generate transport insurance offer in a few minutes. And also confirm it at any time by effectively concluding insurance for the client. The application has been operating since 2011, currently it is used by dozens of shipping companies.

  The main advantages of our application are:

  • Possibility of reporting loads 24 hours a day, 7 days a week.
  • Immediate access to a insurance certificate.
  • Automatic premium calculation, even in the case of complex policies where the premium depends on the country, type, load, value, etc.
  • Automatic currency conversion based on the current NBP exchange rate.
  • The ability to duplicate requests.
  • Generating extended reports in Excel.

  FORWARDER/CARRIER'S INSURANCE

  We also specialize in civil liability insurance of a forwarder and a carrier in domestic and international traffic. As an insurance broker, we have the opportunity to get offers from several insurance companies. We compare the offers in terms of price, scope of insurance, exclusions and amount of franchises.

  The policies concluded through us contain a number of additional clauses that significantly extend the basic scope of an insurance. We analyze the general insurance conditions and exclude unfavorable provisions. Examples of additional clauses in the carrier's and forwarder's policy:

  • Liability insurance for the contracted carrier (both contractual road carrier as well as rail, sea and air carrier).
  • Inclusion of losses caused by willful misconduct and/ r gross negligence of employees.
  • Delivery clause to an unauthorized person/transfer of cargo to a false carrier.
  • Container damage clause.
  • Liability for stored property.
  • Losses caused by incorrect completion or loss of shipping documents.
  • Losses caused by drivers under the influence of alcohol or other drugs.
  • Losses caused by the entry of illegal immigrants into the cargo area (clause of third parties entering the cargo area).

  We offer our clients free claims adjustment service. The service includes:

  • Assistance in the process of claims settlement: submitting a claim, supervision, verification of the insurer's decision.
  • Analysis of the freight forwarder/carrier liability for losses.

  OTHER INSURANCES FROM THE TSL INDUSTRY

  With our help you can also conclude other insurances for transports and forwarding:

  • Professional civil liability as security for the license.
  • Guarantee of payment of a customs debt.
  • WPT (common transit procedure) guarantee.
  • Customs agents liability.

  We also provide insurance solutions for start-up companies.

  TOMASZ WOJNAROWSKI

  PROPERTY INSURANCE DEPARTMENT

  +48 509 398 284

  tomasz.wojnarowski@mai-cee.com

  LOSS ADJUSTMENT

  MAI Poland actively supports its clients in the event of a loss. The Claims Handling Department, specially set up for this purpose, is at our clients' full disposal.

  Knowledge and experience helps in effective and efficient settlement of losses. We try to involve our clients as little as possible by taking an active part in the process of obtaining compensation and managing comunication with the insurer.

  For the purposes of claim settlement, our services include, among others:

  • Notifying losses to insurers on behalf of the client.
  • Help in completing claim documentation and its analysis.
  • Monitoring the insurers activities and their timeliness.
  • Conducting an appeal in the event of a refusal to pay compensation.
  Agnieszka Ochalik-Skwara - Broker ubezpieczeniowy

  AGNIESZKA OCHALIK-SKWARA

  MANAGER OF THE CLAIMS HANDLING DEPARTMENT

  +48 508 090 231

  agnieszka.ochalik-skwara@mai-cee.com